مقایسه انواع دانشجو3- دانشجوی سیاسی

ظاهر
متغیر از تیپ جوانان دهه ی 50 تا یه چیزی تو مایه های فیدل کاسترو

تغذیه : ندارد! معمولاً توی اعتصاب غذاست !

تفریحات : برگزاری تجمعات و پخش نشریات , احضار به کمیته انظباطی و فکر کردن در سلول انفرادی !

نتیجه گیری اخلاقی : من آن موجم که آرامش ندارم


4- دانشجوی غیر معمولی :

/ 0 نظر / 15 بازدید