تفاوت بین مدرسه و دانشگاه


2-
در دوران مدرسه وقتی ازتون امتحان می گیرن شما تا زمانی که برگه رو تحویل معلم ندادین زمان دارین که برای گرفتن نمره تلاش کنید. امّا در دانشگاه این موضوع برعکسه !

یعنی تلاش های شما برای نمره گرفتن درست از زمانی آغاز می شه که برگه رو به استاد تحویل می دید و اصلاً این که توی برگه چه چرت و پرت هایی نوشتین اهمیتی نداره !

در این حالت دانشجو پس از تحویل دادن برگه ی سفید , با حضور پیاپی و مستمر در اتاق استاد , تمیز کردن خودروی استاد , کشیدن لپ استاد سر هم کردن داستان های دراماتیک برای استاد و قربان صدقه رفتن استاد اقدام به گرفتن نمره ای در خور شخصیت برای خودش می کنه!


3- در دوران مدرسه معلم جزوه می گه وشما می نویسین اما در دانشگاه استاد جزوه نمی گه و خیلی ها  می نویسن و نمی دونم چرا اغلب این خیلی ها دختر هستن !

چه جوری ؟
مثلاً استاد میاد و خواهش می کنه کسی جزوه ننویسه ولی بعضیا هستن که حرکات استاد رو هم یادداشت می کنن.

برای نمونه باین جزوه نگاه کنین :

(( ... از دید گاه فروید شخصیت انسان شامل سه بخش نهاد , خود و فراخود می باشد. در این لحظه استاد که امروز کت قهوه ای بر تن دارند دست خود را بلند نموده واز یکی از دانشجویان می خواهند در مورد این مساله بیشتر توضیح بدهد.
پس از آنکه استاد دوقدم به سمت جلو حرکت کردند نگاهی به پنجره که آفتاب بی رمق پاییزی از آن به درون کلاس می تابد می کنند و با صدایی بلندتر از پیش این گونه به گفته هایشان ادامه می دهند : بله , همانطور که می دانید نه اد مسول ... ))

 

/ 0 نظر / 16 بازدید